Birol ALAS

ÖZGEÇMİŞ

1962 yılında Ankara’da doğdu. 1984 yılında Kara Harp Okulu’nu, 1986 yılında Harita Yüksek Teknik Okulu’nu bitirip harita mühendisi unvanını alarak Harita Genel Komutanlığ’ında göreve başladı. 1996 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği programında (Harita Mühendisliği) yüksek lisans eğitimini, 2006 yılında aynı programda doktora eğitimini tamamladı. Ayrıca; 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü’nde, istatistik bilim dalında yüksek lisans öğrenimini bitirdi. 2021 yılında harita mühendisliği alanında doçent unvanı aldı.

1986-1994 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı bünyesinde çalışırken Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde; nivelman, gravite, GPS, 1/5000`lik, 1/25000’lik harita, mareogaf istasyonları bağlantı ölçüleri yaptı ve astronomi gözlemlerine katıldı. 1994-2004 yıllarında MSB İstanbul İnşaat Emlak Başkanlığı’nda İstanbul ve civar iller bölgesinde bulunan yaklaşık 15000 hektarlık askeri arazilerin her türlü emlak işleriyle ilgili (kamulaştırma, satış, değer tespiti, kadastro ölçüsü, imar planları ve uygulamaları, gayrimenkul davaları vb. ) emlak şubesini yönetti. 2004–2007 yıllarında Harita Genel Komutanlığı’nda görev yaptı. 2007-2008 yılları arasında ise Genelkurmay Harekât Başkanlığı’nda askeri güvenlik ve hudut işleri şube müdürü olarak görev yaparken kendi isteğiyle albay rütbesinde emekli oldu.

2009 yılında, öğretim üyesi olarak bir vakıf üniversitesinde çalışmaya başladı. Harita mühendisliği, istatistik, gayrimenkul değerleme ve kentsel dönüşüm alanlarında lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir. Kendi alanında yayımlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.

1986 yılından itibaren astrolojik harita hesaplama ve yorumlama yapmaya başladı. “Klasik ve modern astroloji ile biyoritim ve frekans (titreşim-çakra, reiki, doğal taşlar, renkler, numeroloji)” konularını da kapsayan 4000’in üzerinde basılı kitap seçip kendi kütüphanesini oluşturarak bu konuları temel kaynaklarından inceledi. Başta biyoritim olmak üzere çeşitli hesap işlerini yapan bilgisayar programları yazdı.

20nci yüzyılda; Nobel ödülü almış 942 kişi, Oscar ödülü almış 376 kişi, Grammy’de ödül almış 90 kişi ve Olimpiyat Oyunlarında birden fazla madalya almış 540 kişi olmak üzere toplam 1948 kişinin horoskop verisini kullanarak, başarılı kişilerle doğdukları andaki gezegen konumları arasındaki ilişkileri %95 güven seviyesinde tespit eden bir araştırması bulunmaktadır.

Klasik astroloji, astrolojinin bilimsel bir temele dayandırılmasında istatistik biliminin yeni verilerle kullanılması, biyoritim ile frekansların astrolojiyle ilişkisinin araştırılması ve frekans konularında çalışmaları devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Doç. Dr. Birol ALAS Almanca ve İngilizce bilmektedir.

BEGA ASTROLOJİ TARAFINDAN İNCELENEREK DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİNDE BAŞVURULAN BAŞLICA KAYNAKLAR

1- Manilius (MS 30-40), Astronomica.
2- Ptolemy C. (MS 100-170), Tetrabiblos, four books of the influence of the stars. London, Davis and Dickson , 1822.
3- Julius Firmicus Maternus (MS 306-337), Ancient Astrology Theory and Practice.
4- Abu Maşer (MS 787-886), The Great Introduction to Astrology.
5- Abu Maşer (MS 787-886), The Great Introduction to the Science of the Judgments of the Stars.b
6- Al-Qabisi (Alcabitius) (MS ? -967), The Introduction to Astrology.
7- Al Biruni (MS 973-1050), The book of instruction in the elements of the art of astrolgy. Luzac&Co, London,1934.
8- Abraham ibn Ezra (MS 1089-1167), The Book of Reasons.
9- Abraham ibn Ezra (MS 1089-1167), Abraham Ibn Ezra on Nativities and Continuous Horoscopy.
10- Avraham İbn-Ezra (MS 1089-1167), Bilgeliğin Başlangıcı.
11- Guido Bonati (1210-1296), On the arabic parts. New Library, 2000.
12- Guido Bonati (1210-1296), Bonatti on Nativities.
13- Guido Bonati (1210-1296), Bonatti on Elections.
14- Guido Bonati (1210-1296), Bonatti on Horary.
15- Guido Bonati (1210-1296), Bonatti on Lots.
16- Guido Bonati (1210-1296), liber-astronomiae-1-4.
17- Jean-Baptiste Morin Morinus (1591-1659), The Morinus system of horoscope interpretation 21 Astrologia Gallica Book Twenty One.
18- William Lilly (1602-1681), Christian Astrology, Books 1 and 2. 1647.
19- Alan Leo (1860-1917), How to judge a nativity. “The reading of the horoscope.”
20- Alan Leo (1860-1917), Esoteric Astrology.
21- Alan Leo (1860-1917), The Progressed Horoscope (Classic Reprint).
22- Charles E.O. Carter (1887-1968), The astrological aspects.
23- Charles E.O. Carter(1887-1968), The Astrology of Accidents.
24- H. S. Green, Charles E. O. Carter, Raphael, Mundane Astrology: The Astrology of Nations and States.
25- O. Neugebauer, H. B. Van Hoesen (MS 1899-1990), Greek Horoscopes.
26- N. Campion, Book of World Horoscopes.
27- Kurent, Ema, Horary Astrology: Your Ultimate Horary Textbook with 124 Example Cases.
28- John Addey, Harmonics in astrology
29- Hamblin, David, The Spirit of Numbers: A New Exploration of Harmonic Astrology.
30- Hill, Judith A., Medical Astrology In Action: The Transits of Health.
31- Hill, Judith A., The Astrological Body Types: Face, Form and Expression.
32- Howard Leslie Cornell, Encyclopaedia of Medical Astrology.
33- Diane Ahlquist, Moon Spells: How to Use the Phases of the Moon to Get What You Want.
34- Reinhold Ebertin, The Combination of Stellar Influences.
35- Reinhold Ebertin, Applied Cosmobiology.
36- Reinhold Ebertin, Directions: Co-Determinants of Fate.
37- Reinhold Ebertin, Transits what days favor you.
38- Erin Sullivan, Retrograde Planets.
39- Max Tegmark, Our Mathematical Universe : My Quest for the Ultimate Nature of Reality.
40- Rudolf Steiner – Catherine Creeger, Theosophy : An Introduction to the Spiritual Processes in Human Life and in the Cosmos.
41- John D. Barrow, The Anthropic Cosmological Principle.
42- Schwartz, Robert, Your Soul’s Gift: Ruhunuzun Hediyesi: Dogmadan Once Planladiginiz Hayatin Iyilestirici Gucu.
43- Schwartz, Robert, Your Soul’s Plan: Discovering the Real Meaning of the Life You Planned Before You Were Born.
44- Tamysn Barton, Ancient Astrology. Routledge, 1994.
45- H.A.Rey, The Stars a new way to see them.
46- Carl Gustav Jung, Jung on astrology. Routledge, 2018.
47- Carl Gustav Jung, İnsan ve Sembolleri. Kabalcı Yayıncılık, 2015.
48- Carl Gustav Jung, Psikolojide Tipler.
49- Carl Gustav Jung, Feminen Dişilliğin Farklı Yüzleri.
50- Carl Gustav Jung, Maskülen Erilliğin Farklı Yüzleri.
51- Carl Gustav Jung, Bilinç ve Bilinçdışı.
52- Johannes Kepler, The Harmony of the World. American Philosophical Society, 1997.
53- Nicolaus Copernicus, Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine.
54- Bernadette Brady, Predictive Astrology.
55- Bernadette Brady, Brady’S Book of Fixed Stars.
56- Bernadette Brady, Star and Planet Combinations.
57- Noel Tyl, Solar Arcs: Astrology’s Most Successful Predictive System.
58- Frank C Clifford, The Solar Arc Handbook.
59- Zoller Robert, Diploma Course in Medieval Astrology New Library Publications, 2002.
60- Zoller Robert, Arabic Parts in Astrology: Lost Key to Prediction.
61- Hermes Trismestigustus, The corpus hermetica.
62- Titus Burchardt, Mystical Astrology According to Ibn ‘Arabi. Fons Vitae, 2001.
63- Titus Burchardt, Simya.
64- Titus Burchardt, Muhyiddin İbn Arabi’nin Mistik Astrolojisi.
65- Stephen Arroyo, Astrology, Psychology, and the Four Elements_ An Energy Approach to Astrology & Its Use in the Counseling Arts. CRCS Publications, 1975.
66- Stephen Arroyo, Astroloji, Karma ve Dönüşüm.
67- Stephen Arroyo, Handbuch der Horoskopdeutung.
68- Stephen Arroyo, Person-to-Person Astrology: Energy Factors in Love, Sex and Compatibility.
69- Stephen Arroyo, Jerilynn Marshall, Chart Interpretation Handbook.
70- Stephen Arroyo, Liz Greene, New insights in modern astrology.
71- Steven Forrest, Yesterday’s Sky: Astrology and Reincarnation.
72- Steven Forrest, The Night Speaks: How Astrology Works.
73- Steven Forrest, The Book of the Moon: Discovering Astrology’s Lost Dimension .
74- Steven Forrest, İçimizdeki Gökyüzü.
75- Steven Forrest, Değişen Gökyüzü.
76- Steven and Jodie Forrest, Gökyüzü Ortaklıkları.
77- Jodie Forrest, Yükselen Burç.
78- Deborah Houlding, Astrolojide evler, Gökyüzünün Tapınakları.
79- Sepharial, Güneş ve Ay Tutulmaları Dünyaya Etkileri.
80- Sepharial, Astrology How To Make And Read Your Own Horoscope.
81- Maurice Mccann, Güneş ve Açılar.
82- Sue Tompkins, Astrolojide Açılar.
83- Grant Lewi, Astroloji – Ne Çok Şey Söyler Şu Yıldızlar.
84- Hand, Robert, Planets in Composite (The Planet Series).
85- Hand, Robert, Planets in Transit.
86- Edgar Cayce, Anahtar Bilgiler.
87- Edgar Cayce, İnsanın Kaderi.
88- Edgar Cayce, On Remembering Your Past Lives.
89- Edgar Cayce, Wahrheit der Reinkarnation.
90- Edgar Cayce, Über Sexualität und Erleuchtung.
91- Edgar Cayce, Readings on home and marriage: There will your heart be also.
92- Edgar Cayce, The sleepıng prophet.
93- Amy Herring, Astrology of the Moon: An Illuminating Journey Through the Signs and Houses.
94- Demetra George, Ancient Astrology in Theory and Practice: A Manual of Traditional Techniques, Volume I: Assessing Planetary Condition. Volume II: Delineating Planetary Meaning.
95- Gary Goldschneider, The Secret Language of Birthdays: Your Complete Personology Guide for Each Day of the Year.
96- Gary Goldschneider, The Secret Language of Relationships: Your Complete Personology Guide to Any Relationship with Anyone.
97- Mari Silva, Psychic Abilities: Unlocking Aura Reading, Clairvoyance, and Telepathy.
98- Mari Silva, Planets in Astrology: The Ultimate Guide to Chiron, Pluto, Uranus, Saturn, Mercury, Venus, Jupiter, Neptune, the Moon, and Sun.
99- Ioan P. Couliano (Eser Sahibi), Ömer Saruhanlıoğlu, Öte Dünyalara Yolculuklar: Gılgamış’tan Einstein’a Farklı Boyutlar, Astral Alemler ve Ölüm Ötesine Bakışlar.
100- Andrea Richards (Eser Sahibi), Susan Miller (Eser Sahibi), Jessica Hundley (Editör), Thunderwing (Tasarımcı), Astrology. The Library of Esoterica.
101- Claire Gallagher, Body Astrology: A Cosmic Guide to Health, Healing, and Harnessing the Power of the Planets.
102- Chris Brennan, Hellenistic Astrology: The Study of Fate and Fortune.
103- Oscar Hofman, Praxisbuch klassische medizinische Astrologie (Standardwerke der Astrologie).
104- Dr K S Charak, Essentials of Medical Astrology.
105- John Willnere, Ünlü Bir Medyumdan Astrolojik Açıklamalar.
106- Frank C. Clifford, British Entertainers: The Astrological Profiles, Third Edition (Flare Astro-profiles).
107- Carol A. Tebbs, The Complete Book of Chart Rectification.
108- Michel Gauquelin, The cosmic cloks. HarperCollins Publishers, 1998.
109- Michel Gauquelin, Cosmic Influences on Human Behaviour: The Planetary Factors in Personality.
110- Michel Gauquelin, Written in the Stars.
111- Michel Gauquelin, 15 tests pour connaitre le autres.
112- Michel Gauquelin, 20 Tests Pour Se Connaitre.
113- H.J.Eyseck, D.K.B.Nias, Astrology science or superstition?
114- Don Richard Riso, Ennegram ile Kişilik Analizi.
115- Isabel Briggs Myers, Peter Briggs Myers, Gifts Differing-Understanding Personality Type.
116- Jim Lewis, The Psychology of Astro_Carto_Graphy-Words and Things.
117- Michael Newton, Destiny of Souls_ New Case Studies of Life Between Lives.
118- Michael Newton Ph.D., Journey of Souls: Case Studies of Life Between Lives.
119- Erin Sullivan, The Astrology of Family Dynamics.
120- Tevfik Uyar, Astrolojinin Bilimle İmtihanı.
121- Lawrence Ejerome, Astroloji Çürütüldü.
122- Marlon D.March & Joan McEvers. The Only Way to Learn About Tomorrow – Volum 4: Current Patterns Progressions, Directions, Solar and Lunar Returns, Transits.
123- Marlon D.March & Joan McEvers. The Only Way to Learn About Horary and Electional Astrology.
124- Marlon D.March & Joan McEvers, Astroloji 3 – Ev yöneticileri-Tablo yorumlama sanatı.
125- Celeste Teal, Predicting Events with Astrology.
126- Yücel Sügen, Astroloji ve Geleceği Görmek. Medya Vega, 2008.
127- Yücel Sügen, Astroloji ve Gökyüzü Zamanı.
128- Yücel Sügen, Astroloji ve Kehanet.
129- Yücel Sügen, Hint Astrolojisi.
130- R. Hakan Kırkoğlu, Göklerin Bilgeliği. Doğan Kitap, 2005.
131- R. Hakan Kırkoğlu, Ruhun Yolculuğu.
132- R. Hakan Kırkoğlu, Sultan ve Müneccimi.
133- Susan Miller, Burçlar ve Olasılıklar.
134- Devrim Dölen, Arap Noktaları Astrolojide Gösterge Denklemler.
135- Devrim Dölen, Uranian Astroloji & Kozmobiyoloji.
136- Papus, İnsiyeler için Astroloji.
137- Faust bernhard christoph, Die Perioden des Menschlichen Lebens.
138- Gail Sheehy, Passages – Predictable Crises of Adult Life.
139- Gail Sheehy, New Passages.
140- Gail Sheehy, The Silent Passage-Menopause.
141- Gail Sheehy, Understandind Men’s Passages Discovering TheNew Map of Men’s Lives.
142- Martin Schulman, Karmische Astrologie Band.1: Die Mondknoten und Reinkarnation.
143- Dane Rudhyar, Die zehn kosmischen Chancen. Esoterische Astrologie. Wie wir die planetaren Einflüsse nutzen und verstehen können.
144- Dane Rudhyar, The astrological houses.
145- Dane Rudhyar, Astrological Insights into the Spiritual Life.
146- Dane Rudhyar, the planetarization of consciousness.
147- Dane Rudhyar, Astrology of Personality: A Reformation of Astrological Concepts and Ideals in Terms of Contemporary Psychology and Philosophy: A Re-Formulation of … of Contemporary Psychology and Philosophy.
148- Benjamin Dykes (translated), Choices and Inceptions: Traditional Electional Astrology.
149- Benjamin Dykes (translated), The Book of the Nine Judges.
150- Öner Döşer, Gezegenlerin Gücü.
151- Öner Döşer, Gezegenlerin Kavuşumu.
152- Öner Döşer, Mevsim Giriş Haritaları
153- Öner Döşer, Astrolojide Kompozit Haritalar.
154- Öner Döşer, Maksimum.
155- Öner Döşer, Heliocentric Astrology.
156- Öner Döşer, Astrolojide Gösterge Tespiti.
157- Öner Döşer, Deborah Houlding, Soru Astrolojisi.
158- Öner Döşer, Barış Özkırış, İlişkiler Astrolojisi.
159- Öner Döşer, Barış Özkırış, Karma, Kader, Özgür İrade ve Astroloji.
160- Barış İlhan, Yetişkinlerin Buluğ Çağı.
161- Sena Büyükçopur, Astrolokalite.
162- Aleksandar Imsiragic, Karmanın Dört Kapısı.
163- Vivian E. Robson, Astroloji ve Seks.
164- Peter Marshall, Dünya Astrolojisi.
165- Semih Koç, Gahl. E. Sasson, 2020 Astrolojisi İnanç Sıçraması: Yeni Bir Dünyanın Şafağı.
166- Jan Spiller, Ruhsal Astroloji.
167- Gülden Bulut, Gökyüzünün Söyledikleri.
168- Ayhan Özcimbit, Gülşen Özcimbit, İslamda Astroloji.
169- Mary Fortier Shea, Güneş Döngüsü Haritalarında Gezegenler.
170- Omraam Mikhael Aivanhov, Zodyak insan ve evrenin anahtarı.
171- Semen S.T., Türk astrolojisi; 22 aralık 20 mart, 21 mart 21 haziran, 22 haziran 23 eylül, 24 eylül 21 aralık.
172- O’Neil W. M., Zaman ve takvimler. İzdüşüm, 2001.
173- Bedri Ruhelsman, İlahi Nizam ve Kâinat.
174- Behçet Taşçıoğlu, Esrar-ı Mükevvenat Evrendeki Sırlar. Şira, 2018.
175- İshak L Kuday dr. Ali S. Akay, Spiritualizm Spiritizm Fakirizm Manyetizm
176- Elizabeth Teissier, Kâhinleri Kâhini.
177- W. Wynn Westcott MS 1848-1925, Numbers_ Their Occult Power and Mystic Virtues.
178- Arthur Edward Waite MS1857-1942, Secret Doctrine in Israel a Study of the Zohar and its Connections.
179- S. L. Macgrefor Mathers MS 1854-1918, The Kabbalah Unveiled.
180- Zeki Tez, Gizli bilimlerin serüveni. Hayy kitap, 2011.
181- Metin And, Oyun ve Büğü. Yapı kredi.
182- Bahaeddin Önel , Türk mitolojisi 1-2. Milli eğitim bakanlığı, 1993.
183- Cotterell A.; Storm R., Büyük dünya mitoloji ansiklopedisi. Alfa.
184- Levi E., Metafizik Maji Öğretisi Ve Ritüeli Cilt 1-2. Mavi kalem.
185- Aras (Archive for Research in Archetypal Symbolism), The book of symbols. Taschen, 2010.
186- François Yakan, Keldani harfleri ve keldaniler.Librum, 2014.
187- Miller M., Sayıların gizli hayatları. Zodyak, 2014.
188- Okur İ., Sümer matematiği ve sayıların gizemi. Okursoy, 2008.
189- Swedenborg E., Life – Faith. The Portable New Century Edition.
190- Tesla N., The Problem of Increasing Human Energy.
191- Bennett J.G., Maddesel, hayatsal, kozmik Enerjiler. Rm, 1995.
192- Aderin-Pocock M., StarFinder for Beginners. Dorling Kindersley Publisher, 2017.
193- Özel E.M; Saygaç T.A., Gökyüzünü tanıyalım. TÜBİTAK, 2018.
194- Wing R.L., I Ching.
195- Weat P., Bioritmler. Akaşa, 1989.
196- Wynne A., Enerji şifası. Ganj.
197- Franckh P., Rezonans kanunu. Elips.
198- Peirce p., Frekans. Kuraldışı.
199- Fuzuli Bayat, Ana hatlarıyla Türk şamanlığı.
200- Fuzuli Bayat, Mitoloji Seti Mitolojiye Giriş Türk Mitolojik Sistemi I-II.
201- Olard Dikson, Ruh Yolculuklarının Şamanik Haritaları-Sınırın Ötesindeki Boşlukların Kartografyası.
202- Carlo Ginzburg, Sibirya’dan Balkanlara Şamanlar ve Cadılar I-II.
203- Kenneth Hite, Naziler ve Büyü.
204- Francene Hart, Doğanın Kutsal Geometrisi İlahi Olanın Yolunda Yolculuk.
205- Joseph Goebbels, İçimizdeki Canavar-Aforizmalar.
206- Reginald Scot, The Dıscoverıe Of Wıtchcraft.
207- Güngör Karauğuz, Hititlerde Büyü ve Ayin.
208- Rudolf Steiner, Ruhun Değişimleri – Tecrübenin Yolları Seti – 2 Kitap Takım.
209- Hüseyin Hakkı Kahveci, Sır Muhafızı Barış Manço 2023.
210- İnci Aras, Archetypische Sprache Des Marchens.
211- Costelloe M., The Complete Guide to Crystal Astrology, 360 Crystals and Sabian Symbols for Personal Health, Astrology and Numerology. Earthdancer GmbH, 2007.
212- Sue and Simon Lilly, Healing with Crystals and Chakra Energies.
213- Bolles, R. N. (2005). What Color Is Your Parachute?: A Practical Manual for Job-Hunters and Career-Changers. California: Ten Speed Press.
214- Causse, J. G. (2019). Renklerin Şaşırtıcı Gücü. İstanbul: Pegasus Yayınları.
215- Chiazzari, S. (1998). The Complete Book Of Color (The Complete Book Of Color Using Color For Lifestyle, Health, and Well-Being). New York: Barnes&Noble Books.
216- El-Biruni (2017). Kıymetli Taşlar ve Metaller Kitabı (el-Cemahir fi Marifeti’l Cevahir). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
217- Farges, F. (2020). Mineraller ve Değerli Taşlar. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
218- Hall, J. (2015). Crystals How to Use Crystals and Their Energy to Enhance Your Life.
America: Hay House Inc.
219- Hall, J. (2013). Değerli Taşlar Kitabı İstanbul: Alfa Kitap
220- Hall, J., The Crystal Bible Volume 2: Godsfield Bibles.
221- Hall, J., The Crystal Bible Volume 3: Godsfield Bibles.
222- Hall, J. (2009). Şifalı Taşlarla Hastalığa Göre Tedavi. İstanbul: Dinozor Yayıncılık.
223- Hall J., Psychic Protection. Thorsons, 2001.
224- Noe, Ida, Connecting with Crystals: Crystal Wisdom and Stone Healing for Body, Mind, and Spirit.
225- Brown, Devi, Crystal Bliss: Attract Love. Feed Your Spirit. Manifest Your Dreams.
226- Hardner, M. (2006). Renkler ve Kristaller. İstanbul: Arıtan Yayınevi.
227- Hartman, T. (1998). THE Color Code – A New Way to See Yourself, Your Relationships, and Life.USA: Simon&Shuster.
228- Kocabaş, H. (2006). Şifalı Taşlarla Sağlıklı Yaşam. İstanbul: Mozaik Yayınları.
229- Karnas, Mustafa, Esmalar ve Kuantum.
230- Karnas, Mustafa, Ars Goetia-Külliyat.
231- Karnas, Mustafa, Kehanet Astrolojisi.
232- Karnas, Mustafa, Semboller ve Sırları.
233- Master Choa Kok Sui (2009). The Ancıent Scıence And Art of Pranıc Healıng. India:Shankar Printers.
234- Master Choa Kok Sui (1997). Miracles Through Pranic Healing. Philippines:Quality Bookbinding and Printing.
235- Master Choa Kok Sui (2010). Pranic Psychotherapy. India:Shankar Printers.
236- Master Choa Kok Sui (2010). Advanced Pranıc Healıng. Practical Handbook for Healing with Color Pranas. India:World PranicHealing Foundation.
237- McLaren, K. (1998). Aura ve Çakra Kullanma Kılavuzu. İstanbul: Kuraldışı Yayınevi.
238- Paulson, G.L. (1997). Kundalini and the Chakras. Minesota: Llewellyn Publications.
239- Schumann, W. (1991). Edelsteine und Schmucksteine. München: BLV Verlaggsgesellschaft mbH.
240- Yüregir, G.T., Donma, O.,& Kayrin, L. (1991). Trace Elements in Health and Disease. Adana: Çukurova University.
241- Zhazira Otyzbay, (2019). Türk Kavram Sisteminde Renkler.SFN Televizyon Tanıtım Tasarım Yayıncılık LTD. ŞTİ.
242- Garlic M.A., Resimli evren atlası. NTV, 2008.
243- Gök Günlüğü 1923-1973 ve Gök Günlüğü 1974-2023
244- Fred Gettings, The Arkana Dictionary of Astrology.
245- Mustafa Pultar, Yıldız Adları Sözlüğü.
246- DK, The Night Sky Month by Month.
247- Robert Bruce Thompson, Barbara Fritchman Thompson, Astronomy Hacks: Tips and Tools for Observing the Night Sky.
248- Mary Blewitt, Praktisches Navigieren nach Gestirnen.
249- Walter Stein, Das kleine Sternenbuch: Für Sternenfreunde, Segler und Seeleute.
250- H.A.Rey, The Stars a New Way To See Them.
251- Kelly Beatty – Andrew Chaikin, The New Solar System.
252- Sacha Dobler, Solar History: The Connection of Solar Activity, War, Peace and the Human Mind in the 2nd Millennium.
253- Bernal J.D., Science in History.
254- Frank Glasby, Planets, Sunspots and Earthquakes: Effects on the Sun, the Earth and Its Inhabitants.
255- George L. Siscoe Edited by Carolus J. Schrijver, Heliophysics 3 Volume Set: Heliophysics: Evolving Solar Activity and the Climates of Space and Earth.
256- Brian Greene, Until the End of Time: Mind, Matter, and Our Search for Meaning in an Evolving Universe.
257- Roger Penrose, Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe.
258- Martin Rees, Universe: The Definitive Visual Guide.
259- Colin A. Ronan, Deep Space.
260- Carolyn Collins Petersen, John C. Brandt, Hubble Vision: Further Adventures with the Hubble Space Telescope.
261- Maggie Aderin-Pocock, StarFinder for Beginners.
262- TÜBİTAK, Gökyüzünü Tanıyalım.
263- Yavuz Unat, Tarih Boyunca Türklerde Gökbilim.
264- Yavuz Unat, İlk çağlardan Günümüze Astronomi Tarihi.
265- Ali Gufran Erkılıç, Asteroidler Sözlüğü.
266- Helmut Werner, Ezoterik Sözlük.
267- Dorling Kindersley UK – Collective, The Periodic Table Book: A Visual Encyclopedia Of The Elements.
268- Carolyn Collins Petersen, John C. Brandt, Hubble Vision: Further Adventures with the Hubble Space Telescope.
269- Serhat Ahmet Tan, Esmaların Gizemi.
270- Serhat Ahmet Tan, Plasebo.
271- Tokalak, İsmail, İnsanlığın Son Bin Yılı.
272- Aleister Crowley, Magick in Theory and Practices.
273- Cornell Fleischer, Saraydaki Kahin: 15.ve 16.Yüzyıllarda Osmanlı Sarayında Kehanet – Makaleler.
274- Helena Petrovna Blavatsky, Gizli Öğreti I-II
275- Dion Fortune, Pratik Okültizm.
276- G. I. Gurdjieff, The Theory of Conscious Harmony.
277- Rudolf Steiner, An Outline of Occult Science.
278- Diana Cooper, Spiritüel Yasalar.
279- Mehmet Ateş, Mitolojiler ve Semboller.
280- İbni Sina, Metafizik 1-2.
281- İbni Sina, Avicenna.
282- Fahreddin Er-Razi, Metafizik: el-Metalibü’l – Aliye Seti – 3 Kitap.
283- Wilhelm Radlof, Türklük ve Şamanlık.
284- İsmail Hakkı Aydın, Aforizmalar Seti – 5 Kitap Takım.
285- İsmail Hakkı Aydın, Beyin Sizsiniz Seti – 5 Kitap Takım
286- İsmail Hakkı Aydın, Frekansa Büründüm Beyin Diye Göründüm.
287- Abdulkadir Geylani, Sırrul Esrar.
288- Kollektif, İhvan-I Safa Risaleleri Cilt 1-5.
289- Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname.
290- Mevlana, Mesnevi.
291- Muhyiddin İbnü’l Arabi, Kitabu’t-Tecelliyat ve Kitabu’l – Yakin-Kesin Bilgi Kitabı.
292- Muhyiddin İbnü’l Arabi, Fütuhat-ı Mekkiyye 1-18 cilt.
293- Abdülbaki Gölpınarlı, Hayyam ve Rübaileri.
294- Feridüddin Attar, Mantık Al-Tayr.
295- Sadreddin Konevi, Esma-i Hüsna Şerhi.
296- Martin Lings (Ebubekir Siraceddin), Hz. Muhammed’in Hayatı.
297- Edip Yüksel, Mesaj Kuran Çevirisi.
298- Gazi Özdemir, OKU: Konularına Göre Kur’an Ayetleri Alfabetik Konu Dizimi (Sözlük).

NOT: Listelen tüm kaynaklar BEGA Astroloji Kütüphanesinde bulunmaktadır. Her bir kaynak okunmuş ve yorumlanmıştır.