Karnelyan (Karneol)

Karnelyan (Karneol)

Genel Bilgiler

Kimyasal Yapısı (Elementleri): Silisyum (Kalsedon türü)

Rengi: Soluk ve canlı Turuncu (Diğer renkler kırmızı, kahverengi)

Harekete geçirdiği çakra: 2. Hara çakrası (1. Kök çakra, 3. Solar plexus çakra)

Sertliği (Mohs ölçeği): 6,5-7

Özgül Ağırlık: 2,60-2,65

Kimyasal Sınıfı: 4.Sınıf: Oksitler ve hidroksitler

 

Kimyasal Element Etkisi

Silisyum (İnsan vücudunda eser miktarda (çok az) bulunur):

Faydaları: Hücre zarlarını ve dokuları güçlendirerek kanamaları ve erken yaşlanmaları önler. Beyin yorgunluğunu giderir. Yaraların çabuk iyileşmesine yardım eder.

Eksikliği: Kemik, kıkırdak ve bağ dokularının bozulmasına ve dolayısıyla büyüme ve gelişme bozukluklarına yol açar.

Fazlalığı: Böbreğin taş üretmesine neden olur.

 

Renk Etkisi (Turuncu)

 • Turuncu kalbi uyarır, iştahı açar, sindirim sorunlarını azaltır.
 • Harekete geçirici yönü nedeniyle işkoliklere önerilir.
 • Sıcak renk olduğundan güven verir ve saldırganlığa kaçmadan dikkati uyandırır.
 • İnsanda kendini ifade etme, fikrini dile getirme ve aynı zamanda da karşısındakileri dinleme isteği yaratır.
 • Konuşmak, dinlemek ve iletişim demektir.

 

*Kullandığınız taş diğer renklerden ise, ilgili renk etkisine bakılmalıdır.

 

Tecrübeye Dayalı Bilgiler (Test edilmemiş)

Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri

 • Cinsel soğukluğun ve iktidarsızlığın üstesinden gelir.
 • Sırtın alt kısmındaki sorunları, romatizmayı, artriti, nevraljiyi ve depresyonu, özellikle de yıllanmış olanlarını iyileştirir.
 • Beden sıvılarını ve böbrekleri düzenler, kemikler ve bağ dokulardaki iyileşmeyi hızlandırır, kanamaları durdurur.
 • Vitamin ve minerallerin emilimini güçlendirir, organlara ve dokulara kan tedarik eder.
 • Öfkeyi yatıştırır ve olumsuz duyguları yok eder.
 • Zihinsel tembelliği yok eder. Zihinsel olarak analitik yetenekleri ve algıyı berraklaştırır.
 • Karnelyan yaşam gücü ve canlılık doludur. Metabolizmayı uyarır, kök çakrayı harekete geçirir, dişi üreme organlarını etkiler ve doğurganlığı artırır.
 • İçinde bulunduğunuz anın gerçeğine indirir ve orada tutar.
 • Yaratıcılığı destekler.
 • Diğer taşları temizleme özelliği vardır.

Çakra Etkisi (2. Hara çakrası)

Rengi: Turuncu

Bulunduğu Yer: Göbeğin 3-5 cm altı

Panzehiri: Çivit mavisi

Ses Tonu: “O”

Nota: Re

İfade: Arzuluyorum (para, cinsellik ya da Tanrı ile ilgili olabilir).

İlgili Alanı: Yaratıcılık, doğurganlık ve cinsellikle ilgili alan

Negatif Nitelik: Özsaygı eksikliği

Pozitif Nitelik: Özsaygı

Dengeli Enerji: Arkadaş canlısı, iyimser, başkalarını düşünen, yaratıcı, hayal gücü kuvvetli, sezgileri güçlü, başkalarının zihnini okuyabilen, karşısındaki insanla bütünleşip onun ruhunu anlayabilen, karşısındakinin duygularına uyum gösteren, cesur bir mizah gücü olan kişilik.

Aşırı Enerji: Duygusal patlamalara hazır, kavgacı, çok hırslı, dalavereci, hayal aleminde gezen, fazla hoşgörülü, kendine hizmet eden, başkalarının zihnini okuyabilen, kendi duygularıyla başkalarının duygularını ayırt edemeyen.

Yetersiz enerji: Aşırı utangaç, uysal, korkudan kıpırdayamayan, fazlasıyla duygusal, kendi hakkında olumsuz düşüncelere sahip, çabuk gücenen, duygularını içe gömmüş, suçluluk duygusuyla dolu, güvensiz.

 

*Kullandığınız taş diğer renklerden biri ise, ilgili rengin çakra etkisine bakılmalıdır.

Sembolleri

Akrep burcu, temmuz ayı, cesaret, canlılık, cinsellik, güven

 

 

 

Kullanımı

Herkes için; kendisinin göreceği ve derisine değecek şekilde aksesuar olarak kullanılması (küpe, kolye, bileklik, yüzük, tespih, masaj taşı vb.), özellikle ilgili çakra merkezine belirli bir süre konulması uygundur. Sadece sizi değil, karşınızdaki kişi veya kişilerin de aynı şekilde etkilendiklerini göz önüne alınız.

 

Temizlenmesi ve Şarj Edilmesi

Başkasının elinden alındıktan ve kullandıktan sonraları, kısa süreliğine akan suyun altında temizlenmelidir. Daha sonra, açık havada toprak üzerine koyarak, gün ışığında 30 dakika enerjisini depolaması sağlanmalıdır.

 

Notlar:

 • Bilimsel olarak yapılan çalışma sonuçları elde edildiklerinde bu bilgiler güncellenecektir.
 • Taşların en yaygın renkleri ve en fazla içerdiği elementler dikkate alınmıştır. Taşların diğer renkleri için de kimyasal özellik, dolayısıyla etki aynıdır.

Fakat sahip olduğu farklı rengin etkisini gösterdiği için, kullandığınız taşın rengi ne ise, o renk etkisine bakılmalıdır. Aynı şekilde, taşın rengiyle ilişkili “Çakra Etkisi” ne bakılmalıdır.

Yararlanılan Kaynaklar

Bolles, R. N. (2005). What Color Is Your Parachute?: A Practical Manual for Job-Hunters and

Career-Changers. California: Ten Speed Press.

Causse, J. G. (2019). Renklerin Şaşırtıcı Gücü. İstanbul: Pegasus Yayınları.

Chiazzari, S. (1998). The Complete Book Of Color (The Complete Book Of Color Using Color

For Lifestyle, Health, and Well-Being). New York: Barnes&Noble Books.

El-Biruni (2017). Kıymetli Taşlar ve Metaller Kitabı (el-Cemahir fi Marifeti’l Cevahir). Ankara:

Türk Tarih Kurumu.

Farges, F. (2020). Mineraller ve Değerli Taşlar. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.

Hall, J. (2015). Crystals How to Use Crystals and Their Energy to Enhance Your Life.

America: Hay House Inc.

Hall, J. (2013). Değerli Taşlar Kitabı İstanbul: Alfa Kitap

Hall, J. (2009). Şifalı Taşlarla Hastalığa Göre Tedavi. İstanbul: Dinozor Yayıncılık.

Hardner, M. (2006). Renkler ve Kristaller. İstanbul: Arıtan Yayınevi.

Hartman, T. (1998). THE Color Code – A New Way to See Yourself, Your Relationships, and

Life.USA: Simon&Shuster.

Kocabaş, H. (2006). Şifalı Taşlarla Sağlıklı Yaşam. İstanbul: Mozaik Yayınları.

Master Choa Kok Sui (2009). The Ancıent Scıence And Art of Pranıc Healıng. India:Shankar Printers.

Master Choa Kok Sui (1997). Miracles Through Pranic Healing. Philippines:Quality Bookbinding and Printing.

Master Choa Kok Sui (2010). Pranic Psychotherapy. India:Shankar Printers.

Master Choa Kok Sui (2010). Advanced Pranıc Healıng. Practical Handbook for Healing with Color Pranas. India:World PranicHealing Foundation.

McLaren, K. (1998). Aura ve Çakra Kullanma Kılavuzu. İstanbul: Kuraldışı Yayınevi.

Paulson, G.L. (1997). Kundalini and the Chakras. Minesota: Llewellyn Publications.

Schumann, W. (1991). Edelsteine und Schmucksteine. München: BLV Verlaggsgesellschaft

mbH.

Yüregir, G.T., Donma, O.,& Kayrin, L. (1991). Trace Elements in Health and Disease. Adana:

Çukurova University.

 

İncelenen Kaynaklar

Aksoy, G. (2018). Aristoteles’in Taşlar Kitabı. İstanbul: Büyüyenay Yayınları.

Ball, P. (2015). Elementler. Ankara: Dost Yayınları.

Döşer, G. (2018). Doğa Ruhları Kristaller. İstanbul: Astroloji Okulu Yayınları.

Lutgens, K. F., Tarbuck, J. E., & Tasa, D. (2017). Essentials of geology (11th ed.). Ankara:

Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

Maranki, A., & Maranki, E. (2010). Kozmik Bilim Işığında Şifalı Taşlar (11nci baskı). İstanbul:

Hayat Yayınları.

Sezen, M. E. (2013). Sihirli Kristaller. İstanbul: Ray Yayınları.