Düzenlenen Etkinlikler

emlak

ETKİNLİKLER

Aşağıda sıralanan konularda firma, takım, şirket, okullara vb. 1 ve 2 saat süreli astrolojinin kullanımı konusunda konuşma (sunum) veya 10-20 kişilik gruplara atölye çalışması (workshop) veya planlanacak zamanlarda uygulamalı eğitim yapılmaktadır.
a. Konuşma konuları
*Bilimin ışığında astrolojiden nasıl faydalanabilirsiniz?
*Çocuklarınızın ve sizin mesleki eğiliminizi astrolojik gösterge ve araştırmalara göre nasıl öğrenebilirsiniz?
*Astroloji kullanarak ilişki durumunuzu önceden nasıl belirleyebilirsiniz? (sevdiğiniz, ortaklık kuracaklarınız vb.)
*Astrolojinin öngörü yöntemlerine göre geleceğinizi nasıl tespit edebilirsiniz?
*Toplumsal olaylar, depremler, felaketler vb. astroloji ile öngörülebilir mi?
*Astroloji kullanarak hayat amacınızı nasıl bulursunuz? (reenkarnasyon, karma)
*Bilimsel astroloji mümkün mü?
b. Atölye çalışmaları
*Çocuklarınızın ve sizin mesleki eğiliminizi astrolojik gösterge ve yapılmış araştırmalara göre nasıl öğrenebilirsiniz?
*Astroloji kullanarak ilişki durumunuzu önceden nasıl belirleyebilirsiniz? (sevdiğiniz, ortaklık kuracaklarınız vb.)
*Astrolojinin öngörü yöntemlerine göre geleceğinizi nasıl tespit edebilirsiniz?
c. Uygulamalı eğitimler
*BEGA Astroloji eğitim hizmetlerinden seçilecek bir konu
*Harita okuma çalışmaları

NOT:
*Etkinlikler talebe göre planlanmaktadır.
*Detaylı bilgiyi begaastroloji@gmail adresi üzerinden sorabilirsiniz.