Akuamarin (Aquamarine)

Akuamarin (Aquamarine)

Genel Bilgiler
Kimyasal Yapısı (Elementleri): Aliminyum, Berilyum, Silisyum
Rengi: Mavi (diğer renk yeşil)
Harekete geçirdiği çakra: 5. Boğaz çakrası
Sertliği (Mohs ölçeği): 7,55-8
Özgül Ağırlık: 2,67-2.71
Kimyasal Sınıfı: 9C Sınıfı: Silikatlar-Siklosilikatlar

Kimyasal Element Etkisi
1-Aliminyum (İnsan vücudunda eser miktarda (çok az) bulunur):
Uykusuzluğu ve kaygıları ortadan kaldırır. 
2-Silisyum (İnsan vücudunda eser miktarda (çok az) bulunur):
Faydaları: Hücre zarlarını ve dokuları güçlendirerek kanamaları ve erken yaşlanmaları önler. Beyin yorgunluğunu giderir. Yaraların çabuk iyileşmesine yardım eder.

Eksikliği: Kemik, kıkırdak ve bağ dokularının bozulmasına ve dolayısıyla büyüme ve gelişme bozukluklarına yol açar.

Fazlalığı: Böbreğin taş üretmesine neden olur.

Renk Etkisi (Mavi)

 • İç çalkantıları dinginleştirmeye katkıda bulunur ve depresyonla savaşmayı kolaylaştırır.
 • Olumlu bir renktir ve pek çok kültürde umudu, gençliği, yaşamla uyum içinde olmayı ve baharı simgeler.
 • Bazen ne sıcak ve ne soğuk, yerine göre de hem sıcak hem de soğuk bir renk izlenimi verdiğinden, hareketsiz kalmayı veya harekete geçmeyi sağlar.
 • Temizlik duygusu verir.

*Kullandığınız taş yeşil renk ise, yeşil renk etkisine bakılmalıdır.

Tecrübeye Dayalı Bilgiler (Test edilmemiş)
Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri

 • Sinirleri yatıştırıcı özelliğinin yansıra, düşüncenin berraklaşması ve yaratıcı gücün ortaya çıkmasını sağlar.
 • Böbrek, karaciğer, dalak ve tiroit bezlerini kuvvetlendirir, vücudu temizler.
 • Kâhin taşı da denir. Beden ve zihin ilişkisini güçlendirerek sezgileri kuvvetlendirir.
 • Cesaret taşı da denir. Emeklerinizin boşa gittiğini hissettiğiniz anlarda, sizi yüreklendirir ve güveninizi tazeler.
 • Kendisini taşıyan kişileri negatif enerjilere karşı korur.

Çakra Etkisi (5. Boğaz çakrası)
Rengi: Mavi
Bulunduğu Yer: Boyun kökü
Panzehiri: Kırmızı
Ses Tonu: “U”
Nota: Sol
İfade: Özgürce ve açıkça konuşmak istiyorum.
İlgili Alanı: İletişim alanı
Negatif Nitelik: Yalancılık
Pozitif Nitelik: Kendini iyi ifade etme

Dengeli Enerji: İyi konuşmacı, kendini iyi ifade eden, müziğe ve sanata yatkınlık, şimdiki zamanda yaşayan, halinden memnun, fazlasıyla doğurgan, duruduyum sahibi.

Aşırı Enerji: Kibirli, kendi doğrularına inanan, çok konuşan, tartışma kabul etmeyen, aşırı cinsel enerji, maço, tiryakilikleri olan.

Yetersiz enerji: Korkak, uysal, sessiz, geri planda duran, tutarsız, güvenilmez, yalancı, zayıf, başıboş, dalavereci, düşüncelerini ifade edemeyen, çalışılması zor kişilik, savunmacı, inatçı, diğer insanların düşüncelerinin kendisine hükmetmesine açık.

*Kullandığınız taş yeşil renk ise, 4. Kalp çakrası etkisine bakılmalıdır.

Sembolleri
Mart ayı, Satürn gezegeni, güzellik, dürüstlük, bağlılık, güven

 

Kullanımı

Herkes için; kendisinin göreceği ve derisine değecek şekilde aksesuar olarak kullanılması (küpe, kolye, bileklik, yüzük, tespih, masaj taşı vb.), özellikle ilgili çakra merkezine belirli bir süre konulması uygundur. Sadece sizi değil, karşınızdaki kişi veya kişilerin de aynı şekilde etkilendiklerini göz önüne alınız.

Temizlenmesi ve Şarj Edilmesi
Başkasının elinden alındıktan ve kullandıktan sonraları, kısa süreliğine akan suyun altında temizlenmelidir. Daha sonra, açık havada toprak üzerine koyarak, gün ışığında 30 dakika enerjisini depolaması sağlanmalıdır.

 

Notlar:

 • Bilimsel olarak yapılan çalışma sonuçları elde edildiklerinde bu bilgiler güncellenecektir.
 • Taşların en yaygın renkleri ve en fazla içerdiği elementler dikkate alınmıştır. Taşların diğer renkleri için de kimyasal özellik, dolayısıyla etki aynıdır.

Fakat sahip olduğu farklı rengin etkisini gösterdiği için, kullandığınız taşın rengi ne ise, o renk etkisine bakılmalıdır. Aynı şekilde, taşın rengiyle ilişkili “Çakra Etkisi” ne bakılmalıdır.

 

Galeri

 

Yararlanılan Kaynaklar

Bolles, R. N. (2005). What Color Is Your Parachute?: A Practical Manual for Job-Hunters and Career-Changers. California: Ten Speed Press.
Causse, J. G. (2019). Renklerin Şaşırtıcı Gücü. İstanbul: Pegasus Yayınları.
Chiazzari, S. (1998). The Complete Book Of Color (The Complete Book Of Color Using Color
For Lifestyle, Health, and Well-Being). New York: Barnes&Noble Books.
El-Biruni (2017). Kıymetli Taşlar ve Metaller Kitabı (el-Cemahir fi Marifeti’l Cevahir). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Farges, F. (2020). Mineraller ve Değerli Taşlar. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
Hall, J. (2015). Crystals How to Use Crystals and Their Energy to Enhance Your Life. America: Hay House Inc.

Hall, J. (2013). Değerli Taşlar Kitabı İstanbul: Alfa Kitap
Hall, J. (2009). Şifalı Taşlarla Hastalığa Göre Tedavi. İstanbul: Dinozor Yayıncılık.
Hardner, M. (2006). Renkler ve Kristaller. İstanbul: Arıtan Yayınevi.
Hartman, T. (1998). THE Color Code – A New Way to See Yourself, Your Relationships, and Life.USA: Simon&Shuster.
Kocabaş, H. (2006). Şifalı Taşlarla Sağlıklı Yaşam. İstanbul: Mozaik Yayınları.
Master Choa Kok Sui (2009). The Ancıent Scıence And Art of Pranıc Healıng. India:Shankar Printers.
Master Choa Kok Sui (1997). Miracles Through Pranic Healing. Philippines:Quality Bookbinding and Printing.
Master Choa Kok Sui (2010). Pranic Psychotherapy. India:Shankar Printers.
Master Choa Kok Sui (2010). Advanced Pranıc Healıng. Practical Handbook for Healing with Color Pranas. India:World PranicHealing Foundation.
McLaren, K. (1998). Aura ve Çakra Kullanma Kılavuzu. İstanbul: Kuraldışı Yayınevi.
Paulson, G.L. (1997). Kundalini and the Chakras. Minesota: Llewellyn Publications.
Schumann, W. (1991). Edelsteine und Schmucksteine. München: BLV Verlaggsgesellschaft mbH.
Yüregir, G.T., Donma, O.,& Kayrin, L. (1991). Trace Elements in Health and Disease. Adana: Çukurova University.

 
İncelenen Kaynaklar

Aksoy, G. (2018). Aristoteles’in Taşlar Kitabı. İstanbul: Büyüyenay Yayınları.
Ball, P. (2015). Elementler. Ankara: Dost Yayınları.
Döşer, G. (2018). Doğa Ruhları Kristaller. İstanbul: Astroloji Okulu Yayınları.
Lutgens, K. F., Tarbuck, J. E., & Tasa, D. (2017). Essentials of geology (11th ed.). Ankara:
Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
Maranki, A., & Maranki, E. (2010). Kozmik Bilim Işığında Şifalı Taşlar (11nci baskı). İstanbul: Hayat Yayınları.
Sezen, M. E. (2013). Sihirli Kristaller. İstanbul: Ray Yayınları.